Opleidingen Preventieve Conflictdiagnostiek

Wat werkt? In de opleidingen leer je wat je kunt doen als hulpverlener als een ouder door stress en jarenlange juridische strijd, wat feitelijke ook en vooral een psychologische strijd is, is uitgeput?