Whitepaper

Van onmacht aan het eind, naar kracht aan het begin

Een pleidooi voor vroege conflictdiagnostiek en triage bij scheiding. Dit whitepaper geeft antwoord op de vraag: "Wat hebben ouders en professionals nodig, zodat ouders zich gehoord voelen en gevoelens van machteloosheid bij ouders en professionals worden weggenomen?"

Over het whitepaper

Conflictdiagnostiek met triage is een aanpak die alle ingrediënten verschaft om snel passende hulp te kiezen en te bieden. Zo kan voorkomen worden dat strijd tussen ouders escaleert en mentale en fysieke schade veroorzaakt bij de kinderen, maar ook bij de ouders.

Dit whitepaper geeft antwoord op de vraag: "Wat hebben ouders en professionals nodig, zodat ouders zich gehoord voelen en gevoelens van machteloosheid bij ouders en professionals worden weggenomen?" en richt zich op de Triagelijst Scheidingsoort, die wordt ingezet als de relatie wankelt en een van de ouders of beiden een scheiding overwegen, of als een of beide ouders de beslissing hebben genomen om te scheiden.

Het whitepaper bestaat uit twee delen. In Deel I wordt uitgelegd waarom definities nodig zijn. Hierbij wordt het gezinstransformatieproces kort beschreven en worden definities van chronische strijd, chronische stress, drie conflictgraden en uitleg over `het drama van de mislukking` gegeven.

In Deel II wordt met behulp van vier berekeningen geïllustreerd hoe de inzet van de Triagelijst Scheidingsoort tot aanmerkelijke kostenbesparingen leidt.


Over de auteur

Drs. Bela A. De Vries

T-shaped scheidingsdeskundige

Bela de Vries is psycholoog, T-shaped scheidingsprofessional en intercultureel specialist. Al sinds haar jeugd is zij begaan met vragen als “Waarom voeren mensen oorlog?” en “Wát doen mensen die vrede weten te bewaren?” Zij ziet parallellen tussen conflicten op macro- en op microniveau, tussen grootmachten en partners of ouders. Zij heeft zich gespecialiseerd in conflictdiagnostiek en conflictoplossing.