Organisatie

Triage bij scheiding is een product van T-shaped divorce, een organisatie onder leiding van Bela de Vries. Met Triage bij scheiding willen we door vroege inzet van conflictdiagnostiek de intensiteit van strijd opsporen. Op basis van de uitkomsten kan snel passende hulp gekozen en geboden worden. Zo kunnen psychisch lijden en schadelijke stress worden voorkomen of gestopt.

Contact

Heb je een vraag of wil je gebruik maken van de Triagelijst Scheidingsoort? Neem dan contact op via contact@t-shapeddivorce.com

Over Triage bij scheiding

Triage bij Scheiding is ontwikkeld door Bela de Vries. Ze is psycholoog, T-shaped scheidingsprofessional en intercultureel specialist. Al sinds haar jeugd is zij begaan met vragen als “Waarom voeren mensen oorlog?” en “Wát doen mensen die vrede weten te bewaren?”

Zij ziet parallellen tussen conflicten op macro- en op microniveau, tussen grootmachten en partners of ouders. Zij heeft zich gespecialiseerd in conflictdiagnostiek en conflictoplossing.

De Vries heeft vele ouders, kinderen, docenten en andere volwassenen begeleid in Nederlandse en in diverse landen in de Arabische wereld en Afrika, waar zij heeft gewerkt en met haar gezin heeft gewoond. In Nederland werkte zij als ouder- en gezinsbegeleider, mediator naast rechtspraak, maar vooral als ouderschapsonderzoeker met deskundigenbericht (forensisch mediator) voor rechtbanken en gerechtshoven. Dit heeft geleid tot studie en het boek: Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding – Een brug tussen psychologie en recht.