Opleiding I: Triage & Verwijzing

Basisopleiding tot T-shaped scheidingsprofessional en triagist-verwijzer.

In deze basisopleiding tot T-shaped scheidingsprofessional leer je als professional om te werken met het toepassen van conflictdiagnostiek fase I.

Wanneer

Op aanvraag

Toelatingseisen

  • Vooropleiding gericht op werkzaamheden binnen het sociaal en scheidingsdomein op HBO of academisch werk- en denkniveau.
  • Werkervaring binnen het sociaal en scheidingsdomein
  • Alle deelnemers moeten geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging, zoals SKJ, BPSW, NVRG, LV POH-GGZ, NVvPO, NIP, NVO, LVVP, MfN, NOVA of soortgelijke registraties, of zijn opgenomen in het register BIG (GGZ).
  • Net afgestudeerde professionals komen eveneens in aanmerking en kunnen gedurende twee jaar een TenV-traject onder begeleiding van een supervisor Gezinsveranderkundige doorlopen.

Kosten

€ 275,- (Ex. BTW)


Doelgroepen

Doelgroep I

Professionals die informatie verstrekken aan ouders met relatietwijfel of die zich oriënteren op een scheiding. Dit zijn professionals werkzaam aan de toegang bij een gemeente, in de wijk of bij een juridisch loket. Onder hen zijn ook professionals die bij ouders thuis komen of hulpverleners, zoals wijkverpleegkundigen of psychologen bij een Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) of praktijk ondersteuner huisarts (POH).

Doelgroep II

Kandidaten die de basisopleiding T-shaped professional I hebben gevolgd en die willen werken als Casushouder/Gezinsvertegenwoordiger of Gezinsveranderkundige. Dit zijn professionals naar wie ouders en/of kinderen door de T&V-er zijn verwezen. Dit zijn voornoemde professionals, en ook relatietherapeuten, eerstelijns hulpverleners, systeem- of gezinstherapeuten, gz- of klinisch psychologen, familiemediators of familierecht advocaten.

Duur en Afronding

  • 7,5 uur, waarvan 2 uur huiswerk (online) en 5,5 uur op locatie.
  • Online toets en certificaat

Docenten

  • Bela de Vries, psychloog NIP

Contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: beladevries@t-shapeddivorce.com

Competentieprofiel

Wat kun je als triagist-verwijzer na de opleiding?

De triagist-verwijzer is in staat tot het toepassen van kennis die nodig is om conflictdiagnostiek te doen en tot het doen van adequate verwijzingen, die zijn gericht op het voorkomen van geëscaleerde strijd en contactblokkades ouder-ouder en/of ouder-kind of andere voor het kind belangrijke personen.

Theoretische kennis en praktische vaardigheden stellen de triagist in staat om aan de hand van de gecombineerde resultaten van twee ingevulde Triagelijsten Scheidingssoort uit het netwerk van professionals passende hulp te kiezen. De triagist is dus behendig in het lezen van de online TS, maar ook thuis in het netwerk van aanbieders.

De triagist beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en is daarbij in staat om ouders op hun gemak te stellen, zodat zij zo onbevangen mogelijk hun hulpvraag kunnen stellen en verhelderen. Deze vaardigheden moeten ook worden ingezet tijdens overleg met collega’s binnen het multidisciplinaire netwerk of de keten van professionals die ouders op hun scheidingsroute tegenkomen. Opdat ouders en met hen hun kind(eren) zich emotioneel kunnen voorbereiden op het naderende scheidingstraject en het daarmee gepaard gaande gezinstransformatieproces, is de triagist bedreven in het geven van voorlichting. De basisattitude en focus van de triagist zijn gericht op zelfredzaamheid, de vrije wil en het terugdringen van psychisch lijden en stress van ouders en kinderen bij relatieproblemen of scheiding. De missie is preventief en dat wordt voorkomen dat strijd ontstaat of al aanwezige strijd verder escaleert en in het bijzonder wordt voorkomen dat contactblokkades tussen ouder(s)-kind(eren) ontstaan.