Opleiding II: Gezinsveranderkundige

Vervolgopleiding tot T-shaped scheidingsprofessional en gezinsveranderkundige.

In deze vervolgopleiding op triagist-verwijzer leer je werken met resultaten die zijn verkregen door middel van enkelvoudige en meervoudige diagnostiek.

Over deze opleiding

Allereerst leer je om passende begeleiding af te stemmen op de resultaten van twee ingevulde Triagelijsten Scheidingssoort. Verder leer je werken met de vragenlijst Verdiepende Conflictdiagnostiek en wanneer je deze in moet zetten. Met behulp van het Instrument Analyse Blokkades leer je diverse soorten blokkades te onderscheiden. De opleiding besteed uitgebreid aandacht aan het samenstellen van passende hulp op basis van de resultaten van de TS en met behulp van de resultaten van de drie diagnose-instrumenten (TS, VCD en IAB). Tevens wordt op een interactieve manier met deelnemers en docenten uitgebreid aandacht besteed aan hoe je een multidisciplinair team kunt vormen en aansturen.

Wanneer

Op aanvraag

Toelatingseisen

  • Vooropleiding gericht op werkzaamheden binnen het sociaal en scheidingsdomein op HBO of academisch werk- en denkniveau.
  • Werkervaring binnen het sociaal en scheidingsdomein
  • Alle deelnemers moeten geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging, zoals SKJ, BPSW, NVRG, LV POH-GGZ, NVvPO, NIP, NVO, LVVP, MfN, NOVA of soortgelijke registraties, of zijn opgenomen in het register BIG (GGZ).
  • Net afgestudeerde professionals komen eveneens in aanmerking en kunnen gedurende twee jaar een TenV-traject onder begeleiding van een supervisor Gezinsveranderkundige doorlopen.

Doelgroep

Professionals die de opleiding Triage & Verwijzing met een certificaat hebben afgesloten.

Kandidaten die willen werken als Casushouder/Gezinsvertegenwoordiger of Gezinsveranderkundige. Dit zijn professionals naar wie ouders en/of kinderen door de T&V-er worden verwezen of die rechtstreeks door ouders zijn benaderd. Dit zijn bijvoorbeeld relatietherapeuten, eerstelijns hulpverleners, systeem- of gezinstherapeuten, gz- of klinisch psychologen, familiemediators of familierecht advocaten.

Duur en Afronding

  • Conflictdiagnostiek I + Conflictdiagnostiek II: 7,5 uur + 3 dagen = 31,5 uur
  • 1 terugkomdag van 6 uur na 6 maanden begeleid door docent
  • Afronding: Toets en certificaat

Continuïteit:

PE-punten en regelmatige multidisciplinaire intervisie

Contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: beladevries@t-shapeddivorce.com

Competentieprofiel

Wat kun je als Gezinsveranderkundige na de opleiding?

De Gezinsveranderkundige of Casushouder of Gezinsvertegenwoordiger is in staat tot het toepassen van kennis die nodig is om conflictdiagnostiek te doen en op basis van de resultaten passende hulp te kiezen en te bieden.

Daarbij is de gezinsveranderkundige in staat om gesprekstechnieken toe te passen die zijn gericht op het reduceren van psychisch lijden van ouders en kinderen. Voorts heeft de gezinsveranderkundige kennis van de psychologische en juridische processen en de onderlinge wisselwerking waarmee ouders worden geconfronteerd tijdens de afwikkeling van de scheiding.

De gezinsveranderkundige past mediationtechnieken toe en is neutraal ten aanzien van oplossingen. Hij/zij is in staat om zowel gezamenlijke als met een van de ouders afzonderlijke gesprekken te voeren en weet daarbij het grotere belang van alle betrokken gezinsleden in het oog te houden. De gezinsveranderkundige heeft kennis van het familierecht, met name Boek I en is in staat om naar jurisprudentie te zoeken.

Ook heeft de gezinsveranderkundige kennis van psychologische fenomenen, zoals hechtingskwaliteit en hechtingsstijlen, angstproblematiek, met name problematiek bij sociale en separatieangst, rigide-groei mindset problematiek en zelfredzaamheid en ‘self efficacy’ van ouders en kinderen. Hij heeft kennis van gedragscognitieve aspecten en verstaat de kunst om gedragscognitieve interventies toe te passen die de zelfredzaamheid van ouders en de veerkracht van kinderen bevorderen.

Ten slotte is de Gezinsveranderkundige een T-shaped professional, die in staat is om met professionals uit andere disciplines en instanties te communiceren met behulp van de gemeenschappelijke taal voortkomend uit het Classificatiesysteem bij scheiding en/of ouderlijke strijd. Hierbij kun je denken aan professionals bij Veilig Thuis, of de griffier of mediationfunctionaris bij een rechtbank, een hulpverlener bij verslavingszorg of een psychotherapeut of bijvoorbeeld een kindbehartiger. De gezinsveranderkundige kent de grenzen van zijn vakgebied met daarboven de extra kennis (T-shaped) en weet weet op welke kenmerken de casus gedeeltelijk of geheel overgedragen moet worden naar een of meerdere specialisten.