Opleiding III: Specialist

Opleiding tot Specialist T-shaped scheidingsprofessional binnen de GGZ.

Kennis en toepassing van Verdiepende conflictdiagnostiek in combinatie met psychodiagnostiek en kiezen en samenstellen van passende hulp.

Wanneer

Op aanvraag


Doelgroepen

Algemeen:

 • Academisch opgeleide hulpverleners of scheidingsbegeleiders.

Met psychologisch perspectief:

 • Academisch opgeleide hulpverleners of scheidingsbegeleiders met BIG-registratie
 • Academisch opgeleide professional met ervaring in de forensische hulpverlening
 • (GZ-psychologen/pedagogen, klinisch psychologen, relatietherapeuten, systeemtherapeuten)

Met juridisch perspectief:

 • Familierechtadvocaten, rechters/raadsheren
 • Alle geregistreerd of gecertificeerd bij een door de overheid erkende instantie of beroepsvereniging

Inhoud van de opleiding

 • Kennis van het Classificatiesysteem bij scheiding en/of ouderlijke strijd (de gemeenschappelijke taal en standaarden met het oog op multidisciplinaire samenwerking)
 • Alle kennis en kunde bij conflictdiagnostiek fase I en II (toepassing en uitlezen Triagelijst Scheidingssoort, Verdiepende Conflictdiagnostiek en Instrument Analyse Blokkades).
 • Verschuiving van het perspectief van psychodiagnostiek naar conflictdiagnostiek of, bij gebleken ggz-problematiek kennis en kunde om beide perspectieven te integreren.
 • Relevante juridische kennis binnen familierecht: Boek I en zoeken binnen of naar specifieke jurisprudentie. Kennis van het procesrecht
 • Kennis en oefening in mediationtechnieken
 • Schrijven van een deskundigenbericht met behulp van het Classificatiesysteem bij scheiding en/of ouderlijke strijd
 • Multidisciplinaire communicatieve vaardigheden bij communicatie met andere professionals betrokken bij dezelfde zaak, zoals met triagisten, met collega’s die hebben doorverwezen of waarnaar mogelijk weer kan worden terug verwezen, of waarmee complementair wordt gewerkt, met juristen, zoals advocaten of rechters of anders zins.

Duur en Afronding

 • Totaal 3 dagen + 6 uur = 24 uur in 2 delen, plus 1 begeleide terugkomdag na 6 maanden
 • Examen en certificaat

Continuïteit

PE-punten en regelmatige multidisciplinaire intervisie

Docenten

 • Bela de Vries, psychloog NIP
 • Een derde docent (gz- of klinisch psycholoog)
 • Rechter/Raadsheer

Contact

Belangstellenden kunnen contact opnemen met: beladevries@t-shapeddivorce.com